De TakeOff wordt gehouden in Het Keerpunt in Bolsward en start op 22 september 2020. 

De mooie onderwerpen van een DTS op 9 avonden en 2 zaterdagen

Altijd al een Discipelschap Training School (DTS) van Jeugd met een Opdracht willen doen, maar lukt dat qua tijd niet? Of ken je JmeO niet eens, maar ben je gewoon op zoek naar verdieping van je geloof? Dan is de TakeOff iets voor jou. 

De TakeOff is bedoeld voor christenen vanuit allerlei kerken, die willen groeien in het kennen van God en betrokken willen zijn bij vernieuwing en verandering van hun omgeving. Mensen die meer willen zien van Gods Koninkrijk.

Het programma draait op negen dinsdagavonden en twee zaterdagen, verspreid over een klein half jaar. Diverse onderwerpen die in de reguliere DTS van JmeO worden behandeld, komen in de avondschool in het kort aan bod.

Het motto van Jeugd met een Opdracht luidt ‘God kennen en Hem bekend maken’. En daar richt de TakeOff zich ook op. De eerste fase benadrukt het ‘God kennen’. De tweede fase is gericht op ‘Hem bekend maken’.

Ieder thema wordt behandeld door een andere spreker. De sprekers werken veelal in bedieningen van Jeugd met een Opdracht, sommigen zijn actief in lokale kerken. 

Een ander belangrijk onderdeel van de TakeOff zijn persoonlijke mentorgesprekken. Deze vinden gemiddeld eenmaal in de twee weken plaats.

De TakeOff wordt gehouden in Het Keerpunt in Bolsward en start op 22 september 2020. 

De kosten bedragen in totaal € 330,- p.p.. 

Echtparen betalen samen € 610,-Onderwerpen


Vaderhart van God
Volgen van Jezus
Heilige Geest
Gods stem verstaan
Identiteit in Christus
God in relaties
Gods hart voor de wereld
Evangelie en maatschappij
Geestelijke autoriteit