Open deuren

Vandaag groeit er een generatie op die amper en soms nog nooit van het evangelie heeft gehoord.

The God Story

The God Story is verbonden met Ywam. The God Story wil samen met de Kerk die mensen van ‘nu’ connecten met Jezus. We geloven in de kracht en hoop die in Hem zijn te vinden. Daarom zien we juist in deze tijd zoveel mogelijkheden en open deuren voor zoekende mensen.

TGS Súdwest-Fryslân

The God Story Súdwest-Fryslân is een initiatief van Jeugd met een Opdracht Fryslân en The God Story (beiden zijn verbonden met JmeO Nederland).

We nodigen de kerken van SWFryslân uit om samen het verhaal van Jezus aan mensen van ‘nu’ te brengen.