Wêr giest hinne – Waar ga je naar toe?

Dat is de achterliggende vraag bij het discipelschapsprogramma TakeOff dat we het komende najaar aanbieden. In de eerste plaats aan jonge mensen, die we daarmee willen helpen om zich in deze uitdagende tijden willen oriënteren op het verhaal van Gods koninkrijk. Wat hebben we daarvan daadwerkelijk te verwachten?

programma

Het programma omvat negen bijeenkomsten, van eind september tot begin januari, voornamelijk op de maandagavond. Tijdens iedere sessie komt een onderwerp aan de orde dat raakt aan lerend en actief christen zijn. Ze helpen en dagen uit om een Bijbels wereldbeeld te ontwikkelen, dat een realistisch en hoopvol toekomstbeeld schetst.

De avonden

De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd een moment van muziek en aanbidding. Er zijn enkele huiswerk-opdrachten en we verzorgen mentorschap in een 1op 1 setting.

De locatie staat nog niet vast, mogelijk is dat Het Keerpunt in Bolsward. Sprekers worden eveneens nog nader bekend gemaakt. De avonden duren van zes uur tot circa half tien.

centraal

Centraal staat het (uitstrekken naar het) kennen van God, zijn karakter en plan met de schepping én hoe de mens daarin zijn rol kan vervullen. We kunnen (iets van) God leren kennen en zijn daardoor ook in staat Hem bekend te maken.

Kosten & Info

De kosten voor het volgen van het hele programma bedragen 79 euro.

Opgave en informatie: info@ywam.frl of 06 4247 0254.

Onderwerpen die aanbod komen:

 25 September

Gods wezen (leren) kennen, als Vader, Zoon en Geest.

Door ……

7 Oktober (zaterdag)

Gods plan: wereldzending (morgen) en gezag en belang van (het kennen van) de Bijbel (middag).

Door Timo van der Sterre

30 oktober

Ikzelf: identiteit, relaties, gender. 

Door Chris en Tineke Baas


13 november

Hoe zullen wij dan leven: wat betekent het volgen van Jezus.

Door


27 november

Hoe zullen we dan meedoen: over roeping en je dagelijkse werk.

Door:

11 december

De essentie van gebed, voorbede en geestelijke strijd

Door:

16 december

een outreach: actiedag!


8 januari

De tijdgeest herkennen en weerstaan. Afsluiting.

Door: 


Doe mee! Krijg zicht op het grote plaatje

Heb je nog vragen? Bel of mail ons. 06 42470254 of info@ywam.frl