Eerst doen en dan onderwijzen


1 van de 18 values van YWAM

JmeO is toegewijd aan onderwijzen uit ervaring: eerst doen en dan onderwijzen. Wij geloven dat ervaring uit eerste hand autoriteit geeft aan onze woorden. Belangrijker dan individuele gaven, mogelijkheden en deskundigheid zijn een godvruchtig karakter en een roeping van God.[Deuteronomium 4:5-8; Ezra 7:10; Psalm 51:12-13; Psalm 119:17-18; Spreuken 1:1-4; Matteüs 7:28-29; Handelingen 1:1-2; Colossenzen 3:12-17; 2 Titus 4:1-5; 2 Petrus 1:5-10]

We nemen je graag mee op outreach

Begin mei bezochten we met een groep van zestien tieners die verbonden zijn aan Het Keerpunt in Bolsward, het werk van Restore Ministry in Centraal-Roemenië. We hielpen mee bij de diverse facetten van het werk daar, zagen armoede onder de Roma, maar genoten ook van de mooie kanten van het platteland en stad.

Korte-termijnreizen dienen altijd om het lange-termijnwerk te ondersteunen. Maar ze doen ook iets met de deelnemers aan de reizen. Zo snijdt het mes van zending aan twee kanten.


Voorgaande outreaches

Sinds 2013 gaan we met tieners op outreach. Het doel van zo’n reis is om de deelnemers iets te laten zien en proeven van (werken en leven) in andere culturen en daar ook praktisch mensen tot zegen te zijn. Dergelijk korte-termijnwerk is altijd bedoeld om lange-termijnwerk ter plaatse te ondersteunen.