Jeugd m/e Opdacht organiseert opnieuw TakeOff in Fryslân

BOLSWARD/SNEEK – Regioteam Fryslân van Jeugd met een Opdracht houdt vanaf februari opnieuw een TakeOff. Het programma is bedoeld voor christenen vanuit allerlei kerken die willen groeien in hun persoonlijke relatie met God en van daaruit hun dienstbaarheid naar kerk en samenleving willen vormgeven.

De TakeOff is afgeleid van de reguliere Discipelschap Training School (DTS) van JmeO. Hij draait eens per veertien dagen op woensdagavonden, waarvan de eerste is gepland op 26 februari en de slotavond op 17 juni. Ook zijn twee zaterdagen ingeroosterd, waarvan eentje een actiedag is. De bijeenkomsten vinden plaats in Bolsward, bij de christelijke gemeente Het Keerpunt.

Verschillende inleiders verzorgen lessen, allemaal in het kader van ‘God kennen en Hem bekend maken’, het motto van JmeO. De lessen gaan over onderwerpen al het vaderhart van God, aard en werk van de Heilige Geest, Jezus volgen, relaties, evangelisatie, de Bijbel en wereldzending. Wat bedoelde Jezus feitelijk toen Hij zijn discipelen opdroeg om ‘alle volken tot mijn discipelen’ te maken?

JmeO Fryslân hield eerder TakeOffs in 2016 en 2018, met telkens rond de tien deelnemers. Enkele reacties naar aanleiding van die eerdere edities: “Een inspirerende doorstart voor mijn leven met God”, “Een gemeenschap waarin ik me veilig voelde om dingen te delen op momenten dat ik het ook echt nodig had”, “De TakeOff was voor ons onderdeel van de zoektocht naar een mogelijke bediening. We hebben daarin ook echt Gods leiding ervaren”, “De TakeOff heeft me geleerd anders te denken en te kijken naar mezelf. Ik sta nu steviger in mijn relatie met God”.

De inschrijving voor de TakeOff is momenteel open. De kosten zijn € 330,- (inclusief warme maaltijden). Opgave kan op het adres info@ywam.frl. Meer informatie is te vinden op de website ywam.frl. Opgave mogelijk t/m vrijdag 14 februari.

Jeugd met een Opdracht is een interkerkelijke en wereldwijd opererende zendingsorganisatie, met in Nederland vestigingen in onder andere Amsterdam en Heerde. Sinds vorig jaar is het regioteam Fryslân officieel onderdeel van JmeO Nederland.