februari-juni 2020

Wat zouden het geloof in God en het volgen van Jezus voor jouw leven moeten betekenen? De TakeOff kan een begin zijn om (opnieuw?) over deze vraag na te denken en in beweging te komen.

De TakeOff is programma van circa tien avonden, dat is afgeleid vasn de Discipelschap Training School (DTS) van Jeugd met een Opdracht. Daarin draait het om God kennen en Hem bekend maken. De TakeOff wil christenen toerusten om in die geest dienstbaar te zijn in hun eigen leef-, woon- en werkomgeving.

De TakeOff van 2020 draait op woensdagavonden en twee zaterdagen. De eerste data zijn 26 en 29 februari , de afsluiting is op 17 juni. Zie voor het complete programma, informatie en aanmelding elders op deze site.

Onze droom

Sinds kort is binnen Jeugd met een Opdracht Nederland officieel een regioteam Fryslân actief. Wij dromen van een plek in Friesland, waar mensen worden bemoedigd en toegerust om hun plek in de maatschappij vorm te geven naar de waarden van Gods Koninkrijk. We willen daarvoor nog veel meer activiteiten ontplooien. Deze site informeert je over die activiteiten.