Take Off

Wil je meer leren over Gods karakter en van zijn plan met de wereld? Jezus volgen in de praktijk?

Dan is de TakeOff iets voor jou!

Vanaf januari 2020 hebben we de derde editie van de TakeOff in Fryslân op de agenda staan. In Sneek/Bolsward komen op tien woensdagavonden en een zaterdag verschillende sprekers met verschillende onderwerpen voorbij. Nog een andere zaterdag is gereserveerd als actiedag. Het programma loopt tot aan de zomer, eind juni.

Groeien

Wat is een TakeOff precies? Het is een discipelschap-avondschool die wordt aangeboden door Jeugd met een Opdracht (JmeO). Ze is bestemd voor christenen uit allerlei kerkelijke achtergronden, die willen groeien in het kennen van God en van daaruit dienstbaar willen zijn in hun (leef- en werk)omgeving.

De TakeOff bevat elementen van een reguliere Discipelschap Training School van JmeO. Deze DTS wordt sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw overal ter wereld aangeboden en trok in Nederland alleen al enkele duizenden – meest jonge – deelnemers. Deze ‘grote’ DTS is een voltijds programma van een half jaar, met een lesfase en een veldreis naar het buitenland.

Motto

TakeOff verwijst naar het moment waarop een vliegtuig loskomt van de grond. Samen met God gaan we op een ontdekkingsreis met als motto ‘God kennen en Hem bekend maken’. De eerste fase benadrukt het ‘God Kennen’: het wezen en de plannen van God als Vader, Zoon en Heilige Geest:

 • hoe wij zijn spreken kunnen verstaan
 • de betekenis van de dood en opstanding van Jezus voor ons vandaag
 • aard en werk van de Heilige Geest in ons leven
 • zijn plannen zijn voor de mensheid, de volken en de wereld

De tweede fase is gericht op ‘Hem bekend maken’:

 • door ons eigen leven als volgeling van Jezus
 • door onze relaties met anderen
 • in elke levenssfeer van de samenleving
 • en met het oog op de duizenden nog onbereikte volken

Elke bijeenkomst bestaat uit min of meer vaste onderdelen:

 • Fellowship (een gezamenlijke maaltijd)
 • aanbidding (voorbereiding van het hart)
 • het Woord (we willen de Bijbel voor zichzelf laten spreken)
 • les met toepassing (thuisopdracht)
 • voorbede (toepassing naar jezelf en naar de wereld)

Een ander belangrijk onderdeel van de TakeOff zijn persoonlijke gesprekken met een mentor. Die vinden circa eenmaal in de twee weken plaats, eventueel via (moderne) media.

Kosten/aanmelding

De kosten van deelname zijn € 330,00. Vroegboekers (voor 1 nov.) ontvangen € 50,00 korting! Het bedrag is inclusief lesmaterialen, een of twee te lezen boeken en warme avondmaaltijden.

Aanmelden:

Klik hier voor het aanmeldformulier

 Programma

Aan het programma 2020 wordt nog gewerkt. Hieronder vind je het programma van 2018/2019 (om een indruk te krijgen)

Datum Onderwerp Spreker
Woensdagavond            12 september Ready for take off Introductie door het team
Woensdagavond            19 september Discipelschap Franc Tollenaar
Woensdagavond               3 oktober Heilige Geest  Martin
Zaterdag                             13 oktober Vaderhart van God/ Identiteit in Christus Carolyn Ross
Woensdagavond            31 oktober Gods spreken en Gods stem verstaan Nestor & Florence Tsala
Woensdagavond            14 november Bijbel in beeld  Johannes Woudstra
Zaterdag                             24 november ACTIEDAG
Woensdagavond            12 december Leven vanuit de Geest  Rob van Zon
Woensdagavond               9 januari Principes voor relaties René Houtman
Woensdagavond           23 januari Gebed / voorbede Corrie Oosterhuis
Woensdagavond               6 februari Gods hart voor de wereld Fedde Ypma
Woensdagavond           20 februari Evangelisatie Bart Hesseling
Woensdagavond               6 maart Durf te gaan,

uitreiking certificaten

Afsluiting met getuigenissen o.l.v. het team
Video: Takeoff 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven