het evangelie van hoop
voor Leeuwarden

In Leeuwarden heeft zich de afgelopen periode een platform ontwikkeld van kerken uit de hele breedte. Het plan is om rond Pasen 2024 een project in Leeuwarden te realiseren. Wil je meer weten? Klik hier of stuur een mailtje naar info@ywam.frl. Of kijk op www.thegodstory.org/leeuwardenWelkom bij YWam fRIESLAND

Wij zijn een team van enthousiastelingen die beschikbaar zijn om mensen te helpen om God te leren kennen en Hem bekend maken.  

Yn it 400ste bertejier fan Gysbert Japicx (1603-1666) dichte Hindrik van der Meer syn Ode oan Gysbert […]