In de TakeOff stonden we tijdens de eerste avond stil bij het onderwerp discipelschap. Waarom zouden […]