Belsassars feest was een groot vertoon van weelde, macht en hedonisme. Zijn vrouwen en bijvrouwen vermaakten […]