Actiedag TakeOff: over vissen en baarden 

 

Een echte Discpelschap Training School (DTS) kent een zogenaamde outreach, een TakeOff heeft een actiedag. Die hielden we onlangs in Sneek. Het doel was om in woord en dienstbaarheid met het evangelie uit te reiken naar mensen in onze omgeving.     

 

Treasure hunt 

Enkele vrouwen brachten een bezoek en bemoedigende woorden aan vrouwen die in Sneek in de prostitutie werken. Een ander klein team was in Leeuwarden actief met evangeliseren op straat, volgens het principe: bidden en dan kijken wie God op je weg brengt. We noemen dat ook wel treasure hunt. Kevin Dedmon heeft er zelfs een boek over geschreven: The Ultimate Treasure Hunt. Je moet daarbij op drie dingen letten: 1. wie ga ik ontmoeten, 2. waar en 3. wat mag ik die persoon vertellen. 

“Effectief als bij Petrus en Cornelius in Handelingen 10 was het bij ons deze keer (nog) niet”, aldus Gerben. “Bij het wandelen door de drukste straten kwamen we bij een viskraam. Hier zou zich iemand (kunnen) bevinden; het bleek niet zo te zijn. Wel kwamen we even verderop mensen van Greenpeace tegen die een actie hadden, een leerling en zijn mentor. Met vooral de mentor hebben we over Christus gesproken en gebeden. We kwamen hem later – met een brede grijns – nog eens tegen.” 

“Baarden (minimaal twee?) kwamen ons niet duidelijk in het vizier. Niettemin kwam Klaas met iemand over het evangelie in gesprek en bad met hem het zondaarsgebed. En we hadden met nog verschillende andere mensen gesprekken. Al met al voor mij een inspirerende middag.” 

 

Klein gebaar 

Weer een ander team bezocht De Waterman in Sneek,  een zorginstelling voor dementerende ouderen. Eline stak daar haar handen uit de mouwen met ramen lappen, deuren en kastjes schoonmaken. Ze vertelt: “Met de bewoners was het eigenlijk niet mogelijk een gesprek te voeren, een lieve glimlach was al genoeg voor ze. Het personeel had door reorganisaties weinig tijd om schoon te maken, waardoor ze erg blij waren met onze hulp. Later op de middag togen we een paar mensen naar de intocht van Sinterklaas in de stad. Dat was erg leuk; ik kon wat gemakkelijker met ze in gesprek komen. Natuurlijk geen diepgaande gesprekken, maar er was wat meer contact. En doordat er veel te zien was hadden we genoeg gespreksonderwerpen. Ik heb genoten van deze dag. Een beetje liefde en aandacht geven aan de ouderen. Met zo’n klein gebaar mensen al zo blij maken en Gods liefde laten zien.”  

 

Geen bitter woord 

Meindert en Julia bezochten enkele buitenlandse gezinnen die in Nederland asiel hebben gevonden. Meinderts indrukken: “We werden gastvrij ontvangen en we hebben geluisterd naar hun verhalen en getuigenissen. Het was om stil van te worden, wat was dit indrukwekkend. Wat hebben ze veel meegemaakt en er kwam geen woord van bitterheid over hun lippen.”  

Veel mensen zijn hun land ontvlucht, vanwege vervolging om hun geloof in Christus. Meindert: “We mogen dankbaar zijn dat zij hier terecht zijn gekomen en het verlangen hebben om anderen over Jezus te vertellen. Je hoort hoeveel gevaar ze in hun eigen land liepen omdat ze christen waren en hoeveel ze ervoor over hebben om Jezus te willen volgen. En de pijn en de bezorgdheid om het leven van familieleden die zijn achtergebleven, en die ook Jezus volgen. Hoe bijzonder is het dat deze mensen in een afgedwaald land als Nederland komen om de boodschap van hoop en redding te brengen.” 

Categories:

Tags:

Comments are closed