Waarom zouden we discipelen, volgelingen van Jezus willen zijn? Waarschijnlijk in de eerste plaats als antwoord op zijn machtige liefde voor ons als individu, voor de mensheid, ja, voor de hele schepping. We zijn met z’n allen ‘van het padje’ geraakt en Jezus biedt ons door zijn werk de mogelijkheid om er weer op te geraken. Op een of andere manier willen we dat, blijkbaar.

Waarom houden mensen zich vaak toch niet aan Gods leefregels? Naar aanleiding van onze ervaringen uit de huwelijksworkshops die we gaven, denk ik dat er drie redenen zijn: 1. onkunde; we kennen de regels niet (goed), 2. onwil; we weigeren door onze stijfkoppigheid om ze te volgen en 3. onmacht; door welke oorzaken dan ook zijn we niet in staat om ze toe te passen.

Aan 1 is wel iets te doen. Bij 3 is vaak professionele hulp nodig. Maar de grootste hindernis is over het algemeen 2: onwil. Als we eerlijk bij onszelf naar binnen kijken, dan zullen de meeste volgers van Jezus – en misschien ook wel heel veel mensen die dat niet zijn – daar vast wel ergens iets van herkennen.

Het is daarom niet voor niets dat bijvoorbeeld Paulus de volgers van Jezus in Filippi oproept: “Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God” (NBV). Volgens de Herziene Statenvertaling zegt hij: “Werk aan uw zaligheid, met vrees en beven”.

Huh? Inspannen voor onze redding? Dat had Jezus toch al gedaan? Nou, deels. Hij laat ook nog iets over voor ons. Misschien wel om te zien hoe serieus we het allemaal nemen. De grote redding over zonde en dood heeft Jezus voor ons geregeld. Maar voor ons blijft er nog iets over voor het dagelijkse leven. Iemand zei eens: Het is één ding om zalig te wórden, maar om zalig te léven, daar is waarschijnlijk meer inspanning voor nodig.

We moeten ons dus inspannen om iets goeds in onszelf en in deze wereld voor elkaar te krijgen. Om antwoorden te krijgen op de vragen wàt we moeten doen en hóe we moeten leven, kunnen we hier maar het beste beginnen: geregelde, stille omgang met de Gever en de Vervuller van de wet zoeken.

Maar dan..! Achter vers 12 staat geen punt, maar een komma. Wij kunnen onze onkunde en onwil overwinnen… want “het is God die zowel het willen als het handelen in u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt”. Is het niet bjusterbaarlik! God wil die zaligheid gewoon zelf in ons teweegbrengen, door het werk van de Heilige Geest in ons.

Is er nog iets van onszelf bij? Ja. Dat we op momenten dat het ons niet lukt op een of andere wijze het goede te doen, vragen: Heer, wilt U het in mij bewerken, zelfs mijn wil. Vroeger of later zullen we merken dat het ons lukt. Willen we het willen, dat is de vraag.

En daarmee zijn we meteen bij het onderwerp van deze week in de TakeOff: aard en werk van de Heilige Geest.

Leestip: Heiligheid – en de geest van de tijd, Floyd McClung.

Categories:

Tags:

Comments are closed