Pagina bekijken

 


 

 

 

 


 

 

 

De onderwijsavonden worden gegeven door ervaren sprekers. Sprekers die werkzaam zijn voor Jeugd met een Opdracht of lokaal betrokken zijn bij Friesland. 

9 oktober, Vaderhart van God. We hadden gehoopt voor deze avond als spreker Wim du Plessis uit België te verwelkomen. Maar door de Covid-19 heeft hij vlak voor dit weekend moeten afzeggen. Wim Tollenaar zal ons deze avond bemoedigen vanuit Gods Vaderhart. 

10 november, Jezus volgen, Lourens du Plessis. Wat betekent het om Jezus te volgen, meer dan alleen Hem als Verlosser te hebben aangenomen? Wie is die Jezus, wat verlangt Hij van ons? Daarover spreekt Lourens du Plessis, voorganger van de Evangelische Geemeenschap (EGS) Sneek.

1 december, Het woord, Ludy Fabriek. Over het belang van (het kennen van) de Bijbel spreekt Ludy Fabriek. Hij is hoofd onderwijs bij de vrije baptistengemeente Bethel in Drachten. Eerder was hij voorganger bij vrije baptistengemeenten in onder andere Franeker en Dokkum. Wat wil de verzameling boeken van de Bijbel ons vertellen, hoe moeten we hem lezen?

12 januari, Leiding door de Heilige Geest. Bernd-Jan Gosseling. Wat is de aard en wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe verstaan we Gods stem? Bernd-Jan Gosseling werkt bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek in Heerde. Na eerder deel te hebben gemaakt van de afdeling Bijbelse Studies is hij nu actief op het gebied van voorbede en aanbidding. 

In de maanden Februari en maart willen we het hebben over wereldzending en het ‘volken tot leerlingen’  maken onder de titel ‘Thinking global, acting local’. Afhankelijk van wanneer The God Story met trainingen begint, houden we mogelijk in april nog een avond. 

Datum Onderwerp Spreker
vrijdag 9 oktober God de Vader Wim du Plessis (JmeO)
dinsdag 10 november Jezus volgen Lourens du Plessis (voorganger EGS)
dinsdag 1 december Het Woord Ludy Fabriek (hoofd onderwijs Bethel Drachten)
dinsdag 12 januari Leiding van de Heilige Geest Bernd Jan Gosseling (JmeO)
dinsdag 9 februari De Grote Opdracht  
dinsdag 2 maart Thinking global, acting local