Pagina bekijken

 

 

De onderwijsavonden worden gegeven door ervaren sprekers. Sprekers die werkzaam zijn voor Jeugd met een Opdracht of lokaal betrokken zijn bij Friesland. 

9 oktober, Vaderhart van God. We hadden gehoopt voor deze avond als spreker Wim du Plessis uit België te verwelkomen. Maar door de Covid-19 heeft hij vlak voor dit weekend moeten afzeggen. Wim Tollenaar zal ons deze avond bemoedigen vanuit Gods Vaderhart. 

10 november, Jezus volgen, Lourens du Plessis. Wat betekent het om Jezus te volgen, meer dan alleen Hem als Verlosser te hebben aangenomen? Wie is die Jezus, wat verlangt Hij van ons? Daarover spreekt Lourens du Plessis, voorganger van de Evangelische Geemeenschap (EGS) Sneek.

1 december, Het woord, Ludy Fabriek. Over het belang van (het kennen van) de Bijbel spreekt Ludy Fabriek. Hij is hoofd onderwijs bij de vrije baptistengemeente Bethel in Drachten. Eerder was hij voorganger bij vrije baptistengemeenten in onder andere Franeker en Dokkum. Wat wil de verzameling boeken van de Bijbel ons vertellen, hoe moeten we hem lezen?

Door de lockdown zijn de laatste drie avonden verschoven naar april, Mei en juni.

18 mei Leiding door de Heilige Geest. Bernd-Jan Gosseling. Wat is de aard en wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe verstaan we Gods stem? Bernd-Jan Gosseling werkt bij Jeugd met een Opdracht Heidebeek in Heerde. Na eerder deel te hebben gemaakt van de afdeling Bijbelse Studies is hij nu actief op het gebied van voorbede en aanbidding. 

In Juni is de laatste avond op 22 juni met Bart van Dam.  Over Think global, act local

Datum Onderwerp Spreker
vrijdag 9 oktober God de Vader Wim du Plessis (JmeO)
dinsdag 10 november Jezus volgen Lourens du Plessis (voorganger EGS)
dinsdag 1 december Het Woord Ludy Fabriek (hoofd onderwijs Bethel Drachten)
dinsdag 18 mei Leiding van de Heilige Geest Bernd Jan Gosseling (JmeO)
dinsdag 20 april De Grote Opdracht Herman Boonstra
dinsdag 22 juni Think global, act local Bart van Dam