Kun je alleen een goed huwelijk hebben als ‘God erin is’? Die vraag werd kortgeleden bevestigend […]
Actiedag TakeOff: over vissen en baarden    Een echte Discpelschap Training School (DTS) kent een zogenaamde outreach, een TakeOff heeft een actiedag. Die […]
Waarom zouden we discipelen, volgelingen van Jezus willen zijn? Waarschijnlijk in de eerste plaats als antwoord […]
In de TakeOff stonden we tijdens de eerste avond stil bij het onderwerp discipelschap. Waarom zouden […]
Yn it 400ste bertejier fan Gysbert Japicx (1603-1666) dichte Hindrik van der Meer syn Ode oan Gysbert […]
SNEEK – Opnieuw vindt in het komende winterhalfjaar 2018-’19 in Friesland een TakeOff plaats. De TakeOff […]